Pro autory

Své rukopisy prosím zasílejte na adresu bruecken@ff.cuni.cz

Příspěvky jsou zařazovány do rubrik Wissenschaftliche Beiträge, Essays und BerichteRezensionen.

Obvyklý rozsah: vědecké studie max. 30 stran; eseje max. 15 stran; recenze max. 5 stran. Recenze obecně publikujeme bez poznámek pod čarou.

Pokyny pro formální úpravu příspěvku najdete zde.

Ke studiím je třeba dodat abstrakt (max. 800 znaků) a klíčová slova v němčině a angličtině.

Prosíme přispěvatele, aby kromě e-mailu zaslali i svou adresu; tyto kontaktní údaje uvádíme na konci každého čísla.

Součástí redakčního procesu je oboustranně anonymní recenzní řízení. Vědecké články posuzují vždy dva recenzenti (z jiného pracoviště, než kde působí autor).

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv (definitivní podobu smlouvy k podpisu předkládá vždy redakce):

 

​​Typ smlouvy Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec) lic_nezam_bezupl_v12-1_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v11-1_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec) ​​ lic_nezam_upl_v11-1_CZ.docx lic_nezam_upl_v11_EN.docx​