O časopisu

Recenzovaný časopis zaměřený na mezioborová germanistická, zejména germanobohemistická studia vydává od roku 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Je otevřen vědeckým studiím, esejím, zprávám a recenzím rozmanitého tematického, teoretického a metodologického ražení. Vítány jsou německo- a anglickojazyčné příspěvky filologické i interdisciplinárně založené, z oblasti mezikulturních studií, komparatistiky, výzkumu jazykového kontaktu, němčiny jako cizího jazyka, vývoje jazyka a další příspěvky z relevantních oblastí kulturních studií ve středoevropském kontextu. Programově navazuje na germanistickou ročenku brücken (1985-1989) a brücken. Neue Folge (od r. 1991), jež se v roce 2019 transformovala do dvakrát ročně vycházejícího časopisu. Název odkazuje na časopis Die Brücke – Most (1934-1938), jedné z platforem německo-českého kulturního porozumění v Československu.

Časopis vychází v režimu Open Access. Jednotlivé příspěvky jsou volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Starší čísla jsou k dispozici zde: http://jahrbuch-bruecken.de/.

Nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1803-456X (Print)
ISSN 2695-043X (Online)